[sitemap]

< Aktuelt  

  

Entusiastiske tilskuere på speedwaybanen i Bolbro ved Odense, 1951 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv).

  

Masser af lokalhistoriske fotos kommer på nettet

Danmarkshistoriens største fotoalbum kommer nu på nettet
Den del af den danske kulturarv, som lokalarkiverne i Danmark ligger inde med, bliver nu
tilgængelig på nettet

Tilgængeliggørelsen sker takket være en gavmild donation på 1,8 mill.kr. fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Lokalarkiverne har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere billeder og arkivalier mv. i det elektroniske registreringssystem Arkibas, udviklet af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Der er på nuværende tidspunkt 2.557.190 registreringer i systemet, heraf 1.286.914 billeder, og antallet af billeder vokser årligt med omkring 250.000. Disse registreringer vil i alt overvejende grad blive tilgængelige på internettet, når søgeportalen www.arkibas.dk går i luften, efter alt at dømme i sidste halvdel af 2014. Arbejdet med at digitalisere den lokalhistoriske kulturarv skrider hurtigt frem takket være det store stykke arbejde, som de mange frivillige og de relativt få ansatte på landets omkring 600 lokalhistoriske arkiver udfører. Og rundt regnet 550 af arkiverne benytter sig af Arkibasprogrammet til registrering af samlingerne.

Der er formentlig omkring 50 mill. billeder (positiver og negativer) på de danske lokalarkiver og langt over 100 hyldekilometer arkivalier fra virksomheder, foreninger og privatpersoner. Hertil kommer en stigende mængde film og i fremtiden også digitale arkivalier. Med lanceringen af www.arkibas.dk vil lokalarkiverne blandt andet kunne præsentere Danmarkshistoriens største fotoalbum med historiske billeder fra fotografiets barndom til i dag - og en genvej til massevis af andet arkivmateriale.

Samtidig vil der kunne vises klip med film og lydfiler. Slægtsforskere og historisk interesserede fra hele verden vil med www.arkibas.dk kunne finde billeder og arkivalier vedrørende deres historiske rødder og andre spændende historiske emner fra Danmark. www.arkibas.dk vil give mulighed for at søge efter konkrete personer og emner på tværs af alle landets lokalarkiver, hvilket uden tvivl også vil være interessant for forskere, som dermed hurtigt vil kunne søge relevant kildemateriale frem til brug i forskning og formidling af Danmarks historie.

Bevillingen på 1,8 mill. kr. fra A.P. Møller Fonden er et kæmpe skulderklap til de tusindvis af frivillige og til de ansatte, som hver eneste dag bidrager til at ordne og bevare kulturarven i lokalarkiverne. Meget af den er ikke alene af lokal, men også af national betydning, siger Jørgen Thomsen, formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver, der ejer Arkibas. Og på foreningens netop overståede årsmøde i Middelfart blev den glædelige meddelelse om A.P. Møller Fondens donation da også modtaget med både glæde, taknemlighed og lettelse. Nu kan vi for alvor komme videre med formidlingen, siger Jørgen Thomsen.


 

Sammenslutningen af Lokalarkiver >

 

Del på Facebook, digg, m.m.